Log in

Mental Health Information Centre - Southern Africa

Internasionale Studie oor Studentegesondheid en –welwees

Adolessente en jong volwassenes het ‘n verhoogde risiko vir geestesgesondheidsprobleme. Dit sluit psigopatologie soos angs- en gemoedsteurings, middelmisbruik, seksuele- en geslagsidentiteitsprobleme in. Alhoewel daar behandelings- en ondersteuningsdienste by baie opvoedkundige instellings bestaan, maak baie studente nie daarvan gebruik nie. En, alhoewel daar wetenskaplike kennis bestaan oor die risikofaktore vir geestesgesondheidsprobleme, is daar ‘n tekort aan wetenskaplik-bewese metodes om hierdie kennis te benut om sodoende hoë-risiko studente te identifiseer en hulle na toepaslike dienste te verwys.

Hierdie navorsingstudie is deel van ‘n internasionale studie onder leiding van Professor Bruffaerts van Leuven Universiteit in België.

Dit is ‘n vier-jaar longitudinale studie by die Universiteite van Stellenbosch en Kaapstad, waar ‘n basislyn assessering gedoen word by eerstejaar universiteitstudente oor ‘n geskiedenis van risikofaktore vir negatiewe uitkomste, soos akademiese-, gesondheids- en geestesgesondheidsprobleme. Hierna word data aan die begin van elke daaropvolgende jaar (akademiese jare 2-4) ingesamel.

Hierdie gesamentlike, internasionale navorsingsprojek poog om die gesondheid en welwees van studente by deelnemende universiteite te ondersoek en ʼn e-opname te gebruik om die volgende te identifiseer: (i) universiteitstudente met ʼn hoë risiko vir geestesgesondheidsprobleme, (ii) versteurings en disfunksionele gedrag wat deur voorkomings- en behandelingsprogramme geteiken behoort te word, en (iii) tipes geestesgesondheids- / welweesdienste wat deur studente benut word.

Indien u meer inligting verlang, kontak:
Mev. Janine Roos 021 938 9229, e-pos jroos@sun.ac.za
Prof Christine Lochner 021 938 9179, e-pos cl2@sun.ac.za


Mental Health Topics

In partnership with:


University of Stellenbosch
South African Medical Research Council
University of Cape Town