Log in

Mental Health Information Centre - Southern Africa

Dwelmafhanklikheid onder kinders is aan die toeneem

AL hoe meer kinders tussen die ouderdom van 9 en 14 jaar word by die Aurora-alkohol-en-dwelmsentrum in Bloemfontein vir verslawing aan middels behandel.


Mental Health Topics

In partnership with:


University of Stellenbosch
South African Medical Research Council
University of Cape Town